”Saksan juutalaiset” – radikaalisti erilainen raportti vuodelta 1938

Tämä artikkeli pyrkii kertomaan sana sanalta, miten Saksan-juutalaisia esiteltiin Suomen kuvalehdessä vuonna 1938.

Tarkoitus ei ole väittää mitään, vaan siirtyä ajassa 74 vuotta taaksepäin, seuraamaan, millaisen kuvan media antoi Saksan juutalaisista vuonna 1938. Artikkelin ajatus oli taustoittaa tilannetta, jossa kansallissosialistit olivat kääntämässä ”maailman” huomion ”juutalaisongelmaan”, ja media yhtäältä kritisoi kansallissosialistien juutalaiskielteisyyttä, ja toisaalta pyrki ymmärtämään. (En voi liikaa korostaa ymmärtämisen tärkeyttä!).

Ja mitä huomaamme? Huomaamme, että kuva on hyvin erilainen kuin sotien jälkeen kirjoitettu propaganda.

Mutta oliko vuoden 1938 journalismi propagandaa? Sen voit päätellä itse, tutustumalla pitkän artikkelin pääkohtiin.

Korostan, että tarkoitus ei ole kääntää kenenkään päätä tai väittää mitään, vaan ainoastaan analysoida miten 1938 nähtiin Saksa ja sen pieni juutalaisvähemmistö.

Kolmisivuisen artikkelin ensimmäinen sivu

Artikkelin toinen sivu.

Ja sitten yksityiskohtiin:

Siirrymme vuoden 1938 tilanteeseen. Saksaa kritisoidaan juutalaisten kohtelusta. Saksa haluaa nostaa ”juutalaiskysymyksen” kansainväliseksi. Samaan aikaan Britannia, Ranska ja muut imperialistiset valtiot alistavat eri kansakuntia ”siirtomaina”, kun taas Saksalla ei siirtomaita ole. Saksa nähdään siis heikommassa asemassa suhteessa imperialistisiin valtioihin.

Tämä teksti antaa ymmärtää, että ”maailma vihaa” Saksaa jo vuonna 1938, koska se kohtelee juutalaisia huonosti.

Saammeko vastauksia kysymykseen?

Selitys annetaan tässä… juutalaisilla on poikkeuksellisen paljon valtaa pankeissa ja pörsseissä.

Ei siis puhuta ”alirodusta” vaan yläluokasta. Tämä on merkittävä poikkeama sodanjälkeiseen propagandaan.

Tämä tekstinpätkä onnistuu antamaan jo heti paljon analyyttisempää materiaalia kuin sodanjälkeinen propaganda. Tässä erotellaan ashkenaasit ja sefardimit, ja todetaan itäjuutalaisten olevan sefardimien ”halveksimia”. Halveksunta olisikin ollut juutalaisten sisäistä, eikä saksalaisten. Onko tälle väitteelle yleisempääkin todistusaineistoa? Artikkeli ei tähän asiaan palaa.

Juutalaiset ovat kaupunkilaisia, ja maaseudulla asuvat ovat ”loiseläjiä” tai ”koronkiskureita” tai ”kaupanvälittäjiä”.

Juutalaisilla on ollut vahva asema sosialismissa, ja etenkin kommunismissa.

Tämä on tärkeä osa artikkelista. Se kuvastaa, miten yliedustettuina juutalaiset ovat olleet Saksan hyväpalkkaisissa ja valtaa käyttävissä ammateissa.

Jos analysoidaan tätä suhteessa kansallissosialimiin idologiana, miksi kutsutaan hyväpalkkaisten kadehtimista? Ei se ainakaan ”oikeistolaisuutta” ole, vaan pikemminkin ”sosialismia” eli ”vasemmistolaisuutta”.

Tuosta tekstistä voisi pikemminkin päätellä, että juutalaisia kohdeltiin yläluokkana, jopa ”ylirotuna”, eikä suinkaan ”alaluokkana” ja ”alirotuna”. Propaganda erikseen, mutta jos ihmisryhmä on yliedustettuna yläluokassa, ei siitä yhtälöstä voi saada aikaan ”alirotua”.

Tämä pätkä korostaa edelleen sitä, että juutalaisten ylivalta on ollut vaikea voittaa, jopa rikoksien selvittämisessä.

Tämä on toinen erittäin mielenkiintoinen näkökulma. Juutalaisia on pidetty ”epäsiveellisinä”, eli sellaisten ”ismien” ja viihdeohjelmien tuottajina, joita ei ”ahdasmielinen” saksalainen väestö ole voinut hyväksyä.

Mielenkiintoinen tarina: juutalaisissa oli myös ”assimilantti”-koulukunta, joka pyrki juutalaisten ”kotoutumiseen” eli sulautumiseen saksalaiseen väestöön. Juutalaisten poikkeavaa pukeutumista ja käyttäytymistä kritisoitiin myös näiden juutalaisten ”assimilanttien” keskuudessa. Onko tätäkään sotienjälkeisessä propagandassa tuotu esille?

Artikkeli päätyy pohtimaan ratkaisua: ja se olisi Uusi Guinea. Uusi Guinea on suuri saari, joka jakautuu läntiseen Papuaan (Indonesia) ja itäiseen Papua-Uuteen-Guineaan, joka on itsenäinen valtio.

Missään vaiheessa ei pohdita juutalaisten surmaamista, eikä tuohon aikaan juutalaisia surmattukaan. ”Holocaust” on kokonaisuudessaan 1940-luvun tapahtumaketju (ottamatta tässä millään tavalla kantaa siihen, millä tavalla Holocaust on reaalimaailmassa tapahtunut).

* * *

Artikkeli tarjoaa kylmän kyydin. Se maalaa silmiemme eteen umpikujan, jossa Saksan _sosialistit_ haluavat yläluokan ammatit ja vallan _kansalliseen_ haltuun.

Me emme näe oikeistolaisuutta vaan nimenomaan yläluokkaa kadehtivan ja vihaavan kansallisen sosialismin, jossa halutaan hyväpalkkaiset ammatit ja virat sekä valta saksalaisille.

Ristiriita on ylitsepääsemätön. Juutalaisille haetaan sijoituspaikkaa ulkomailta. Kukaan ei mainitse eksterminaatiota, keskitysleirejä, kaasukammioita. Ainoastaan Saksa etsii kuumeisena ratkaisua täysin tulehtuneeseen tilanteeseen.

Kuva on lohduton mutta se on myös samalla täysin erilainen kuin sotienjälkeinen propaganda.

Voisiko tästä lähtökohdasta alkaa rakentaa realistista historiankirjoitusta, siitä, miten Saksan rikokset ihmisyyttä vastaan kehittyivät umpikujasta, johon oltiin tultu vuonna 1938, vuotta ennen Stalinin isännöimää Molotov-Ribbentrop-sopimusta, jossa Euroopan kahtiajako aloitti toisen maailmansodan?

14 kommenttia

Kategoria(t): Uncategorized

14 responses to “”Saksan juutalaiset” – radikaalisti erilainen raportti vuodelta 1938

 1. Artikkeli ei liioin mainitse Israelia (tuolloin: Palestiinan mandaattialue, jota hallinnoi siirtomaavalta Britannia).

  Oli Holocaust sitten tosiasia tai ei, Israel on tosiasia, ja sen syntyminen on ratkaisu siihen juutalaisongelmaan, jota vuoden 1938 artikkeli kuvastaa.

  Mutta, kuten vasemmisto on jälleen huomauttamassa, juutalaisvaltio on luonut omat ongelmansa, ja taas ollaan sekaantumassa juutalaisten asiaan, etsimään uutta ”lopullista ratkaisua” Lähi-idässä.

  Ihmiskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että Israelin kuusi miljoonaa juutalaista eivät joudu uudestaan holocaustia muistuttavan uhkan eteen.

  • Kiitos mielenkiintoisesta linkistä.

   Kolme kommenttia:

   .- juutalaisia tulee saada tarkastella analyyttisesti ja ”akateemisesti” kuten mitä tahansa ”kansankokonaisuutta” tai ryhmää, ilman tunnepurkauksia tai syytöksiä antisemitismistä tai rasismista.

   – Natsi-Saksaa ja historiallisten vaiheiden kausaliteetteja ja korrelaatioita voi yrittää myös ymmärtää, ilman että ymmärtäminen tarkoittaa rikosten hyväksymistä.

   – Ihmiskunnan tehtävä on aina ja joka tapauksessa tehdä kaikkensa, jotta holocaust-tyyppisiä massamurhia ei tapahdu, ei Israelin juutalaisia (jälleen se ”6 miljoonaa”) kohtaan, eikä mitään muutakaan ihmisryhmää tai yksilöistä muodostuvaa kansankokonaisuutta kohtaan.

 2. Mielenkiintoinen teksti, joka lisäsi eirrämättä ymmärrystämme tästä aiheesta. Se kysmys, onko kritiikki juutalaisten asemaa kohtaan ollut sosialistista vai oikeistolaista, on mielenkiintoinen.

  Sosialistista se on tietysti siinä mielessä, että kyseessä on kateus hyvin toimeentulevia kohtaan. Mutta myös oikeistolaista (tai klassista liberaalia) kritiikkiä voidaan kohdistaa juutalaisten etnisiin verkostoihin kuten mihin tahansa etnisiin verkostoihin siinä mielessä että nuo etniset verkostot ovat aina jollain lailla kartellin omaisia. Varsinkin kun on kyseessä on nimenomaan etninen ryhmä, joka on mitä suurimmassa määrin aktiivinen taloudellisessa toiminnassa ja jonka älyllinen taso on hyvin korkea.

  Kansallista kritiikki voi olla siinä mielessä, että juutalaisten lojaliteetti harvoin kohdistui siihen maahan, jonka kansalaisia he olivat, vaan aina pikemmin siihen heimoon jonka jäseniä he ovat. Kun Saksa oli sodassa Englantia vastaan 1914-1918 ja sama pankkiirisuku toimi sekä Berliinissä että Lontoossa, on selvää että mistään lojaliteetista ”omaa” kansaa kohtaan ei voinut olla kyse. Juutalaisten strategia oli tietysti heidän omasta näkökulmastaan jollain lailla rationaalinen, mutta muiden näkökulmasta ongelmallinen.

  Suomen etnisillä vähemmistöillä ei vastaavaa lojaliteettiongelmaa oikeastaan ole ollut. Pieni osa ortodoksikirkkoa ja ortodoksiväestöä oli sortokauden aikana lojaliteetiltaan venäläismielistä mutta ilmeisesti hyvin pieni. Vallankumouksen jälkeen Suomen pieni venäläisvähemmistö oli antikommunismissaan lojaalia Suomea kohtaan. Kun Suomeen nyt on syntymässä hiljalleen laajempi venäläinen vähemmistö ja kun Venäjä ei ole enää kommunistinen vaan autoritäärinen, viidennen kolonnan syntymisen riski Suomeen on huomattavasti noussut. Suomen kuulumattomuus Natoon tekee viidennen kolonnan syntymisen edelleen huomattavan ongelmalliseksi.

 3. Kaarina

  En kyllä osaa sanoa juuta enkä jaata tähän Suomen Kuvalehden juttuun. Kun mietin tätä kirjoitusta, niin minulla tuli mieleen muutama henkilö, johon voisit ottaa yhteyttä tämän artikkelin tiimoilta. Ensimmäinen on Pekka Sartola. Hän on asiantuntija Israeliin liittyvissä kysymyksissä ja myös kirjailija. Ja toinen on Antti Lange, joka on koonnut alla olevan sivuston.

  http://www.fkf.net/Kadonneet/

  Olen kyllä lukenut ja kuullut sellaisesta, että Martti Lutherin antisemitistinen kirja olisi vaikuttanut siihen, mitä Hitler alkoi suunnitella juutalaisten suhteen.

  http://www.concordia.fi/lehti/2006/32006/4.htm

  Juutalaisethan ovat kautta aikojen menestyneet monilla eri aloilla mm. tieteen, taiteen ja kaupankäynnissä. Monethan voivat olla heille siitä kateellisia. Tässä yksi esimerkki. Afganistanin juutalaiset kauppiaat.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Afganistanin_juutalaiset

  Olen myös kuullut, että suomalaisten sukujuuret olisivat 60 prosenttia äitilinjan mukaan ja 80 prosenttia isälinjan mukaan Israelin kadonneiden heimojen jälkeläisiä. (Voi olla, että prosenttiluvut oli toisinpäin). Näitä tutkimuksia on tehty mm. Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Jerusalemin_heprealainen_yliopisto

  Sitten yksi asia, mitä olen ihmetellyt, on antisemitismi. Miksi tällaista vainoa yhtä kansaa vastaan? Onko kukaan kuullut muista vastaavista antikansoista?

  Ja vielä muutamia linkkejä:

  Click to access finska.pdf

  http://www.slideshare.net/mellakkapoliisi/saksan-juutalaisten-kohtalovuosina1933194

 4. HW

  Eräs taustatekijä yleiseen näihin aikoihin vallinneeseen antisemitismiin.

  http://www.tappis.0catch.com/Zwi_Migdal.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Zwi_Migdal
  http://jewishsurvivors.blogspot.fi/2005/11/zwi-migdal-rio-de-janero-buenos-aires.html

  Mielenkiintoista on – kuten tässäkin blogissa tuli ilmi – koko orjakauppakuvio oli länsi-Euroopan juutalaisten organisoimaa ja kohdistui Itä-Euroopan juutalaisiin. Nykyään ollaan tavattoman hysteerisiä mihin tahansa antisemitismiin viittaavasta (jolla usein pyritään kompromenttoimaan niitä jotka eivät hyväksy Israelin politiikkaa), mutta perinteisesti mitä suurin antisemitismi on ollut nimenomaan eri juutalaisheimojen välillä. Ja tämä on ilmennyt Zwi Migdalin toiminnassa.

 5. HW

  ”Zwi Midgalin kaltaisilla ilmiöillä on saattanut olla vaikutusta mm. Aadolf Hitlerin antisemitististen asenteiden kehittymiseen, vaikka tätä seikkaa ei yleensä korosteta? Maailman ensimmäinen ”valkoista orjakauppaa” käsitellyt kansainvälinen konferenssihan kokoontui Wienissä Hitlerin viettäessä siellä ”Wienin vuosiaan”, jolloin hänen maailmankuvansa paljolti muodostui. Konferenssi sai paljon huomiota lehdistössä, eikä Hitlerkään ole voinut olla siitä tietämätön. ”….

 6. Afganistanissa on yksi juutalainen. Maailman valtioiden joukossa se on pienin prosenttiosuus (yksi 30 miljoonasta!).

  Äskettäin juutalaisia oli kaksi:

  By the end of 2004, only two Jews were left in Afghanistan, Zablon Simintov and Isaac Levy. Levy relied on charity, while Simentov ran a store selling carpets and jewelry until 2001. They lived at separate ends of the dilapidated Kabul synagogue. Both claimed to be in charge of the synagogue, and the owner of its Torah, accusing the other of theft and imposture. They kept denouncing each other to the authorities, and both spent time in Taliban jails, and the Taliban also confiscated the Torah…

  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Afghanistan

  • Kaarina

   Se oli aika hassu ja huvittava tarina. Siinä voisi olla aineksia vaikka elokuvaan. Ehtivätköhän he tehdä sovintoa. Englanninkielisessä Wikipediassa oli pitempi versio. Ja jotenkin tuli mieleen tuosta, että voisin kyseisen tapahtuman sijoittaa vaikka johonkin päin Suomeenkin. Samantyyppistä jukuripäisyyttä löytyy suomalaisistakin.

   Ja sitten tuli mieleen, että tällä nykyisellä menolla pian Suomessakin taitaa olla sellainen tilanne, että täällä asuu vain muutama alkuperäinen suomalainen.

 7. Itsenäinen Palestiina Nyt!

  Palestiinassa asuvien juutalaisten tulevaisuus on muuttaminen USA:han, Argentiinaan tai takaisin niihin Euroopan valtioihin, joista he ovat saapuneet Palestiinaan. Juutalaisten omistuksessa oli vain 5,6% Palestiinan maa-alueista ennen sionistivaltion julistamista. Loput maat he varastivat niiden alkuperäisltä asukkailta, palestiinalaisilta. Israelin olemassaololle ei ole mitään oikeutusta. Euroopassa tapahtuneet ”juutalaisvainot” eivät oikeuta palestiinalaisten maiden ja kotien ryöstämiseen. Kyse on kahdesta ei asiasta. Juutalaisilla on jo omat kotimaansa USA:ssa, Argentiinassa, Ranskassa, Englannissa, Hollannissa ja Siperiassa oma Belgian kokoinen autonominen oblastinsa jo vuodesta 1929.

  • Olen tästä eri mieltä, vaikka mielipiteelläni kannatankin saksalaisten kantaa 1930-luvulta: että juutalaisten on parempi lähteä ja keskittyä oman valtion ylläpitämiseen siten, että he saavat olla enemmistönä ja tehdä juuri kuin itse haluavat. Jokaisella etnisellä tai kielellisellä tai uskonnollisella (tai näiden yhdistelmillä) tulisi olla vähintään autonomia tai autonominen maakunta tai mieluiten oma itsenäinen valtionsa. Kannatan Israelin valtiota, koska se on se ”lopullinen ratkaisu”, jota Saksassakin ajettiin 1930-luvulla. Juutalaisilla oli assimilaatti-koulukuntansa, mutta se hävisi Saksassa. Budapestissä se oli vahvoilla, ja Theodor Herzl syntyi assimilaatti-perheeseen. Herzl ei nähnyt ongelmia Palestiinan mandaattialueen arabiväestössä, päinvastoin: Zion nähtiin edullisena asiana arabien näkökulmasta, mitä se toki on ollutkin. Arabiväestö mielellään hakee Israelista työpaikkansa, palkkatulonsa ja elintasonsa.

   Israel on myös moniarvoinen, debatoiva ja (mikä parasta) korruptoitneita johtajiaan oikeudessa tutkiva valtio. Kunpa saisimme Kataisen ja Urpilaisen oikeuden eteen, ei välttämättä tuomituiksi, vaan ennen muuta kuulusteltaviksi. Mikä pussy-valtio Suomi onkaan, kun vertaa Israeliin.

   Israel on oltava, ja voisi olla vain vahinko, jos juutalaiset palaisivat kaappaamaan vallan, korkeapalkkaiset työpaikat ja muut mainituista valtioista. Saksa saksalaisille, Israel juutalaisille, arabimaat arabeille. Se on DE FACTO paras ratkaisu, ei monikulttuuria, ei noitavainoja ”rasisteja” ja ”maahanmuuttokriittisiä” kohtaan. Toiveajattelu, unelmahöttö, keinotekoiset järjestelmät, pakko, uhkailu, kiristys, lahjonta… noita emme kaipaa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s